1.

سال سیزدهم، شماره دوم، شماره پیاپی(49) تیر 1402‏

صفحه 1-192

2.

تحلیل روی‌گردانی مشتریان مبتنی بر رویکرد داده‌کاوی: الگوریتم ترکیبی درخت تصمیم و شبکۀ بیزین (مورد ‏مطالعه: فروشگاه‌های زنجیره‌ای)‏

صفحه 1-22
عاطفه آقاخانی بزدی لنگری؛ علی اکبر حسنی

3.

شناخت و فهم پدیدۀ قبیلهگرایی برند، تحلیل عناصر پیشایندی و پسایندی با روش ‏FCM ‏(مطالعۀ موردی: شرکتهای صنعت پوشاک)‏

صفحه 23-42
علی شریعت نژاد؛ سیده مریم موسوی زاده؛ سعید میر

4.

قصد استفادۀ مجدد از اپلیکیشن مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده با رویکردی بر مدل محرک-ارگانیسم-پاسخ و نظریۀ طرحوارۀ جنسیتی در صنعت پوشاک مد

صفحه 43-64
هوشمند باقری قره بلاغ

5.

بررسی تجربۀ چشایی برندهای متفاوت ماءالشعیر در‌بین ورزشکاران دوندۀ دانشگاه فردوسی مشهد از‌دیدگاه بازاریابی ‏عصبی

صفحه 65-84
حوریه دهقان پوری؛ مسعود دارابی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مجتبی رجبی

6.

ارتقا تجربه‌های مشتریان در نقاط تعامل پیش از خرید: کاربرد تئوری گراف-ارزش ماتریسی ‏برای شناسایی و تحلیل روابط مؤلفه‌های تأثیرگذار

صفحه 85-108
فاطمه عسکری؛ مریم نکویی زاده؛ علیرضا امینی

7.

طراحی مدل تجربۀ واقع‌‌شدۀ خرید آنلاین مشتریان دیجی‌کالا در شرایط ‏VUCA

صفحه 109-142
هلیا عابدی؛ محسن نظری؛ رضا شافعی

8.

تأثیر قصد خرید و پیشایندهای آن بر اخبار جعلی با تعدیل‌گری اعتماد برند: رویکرد زنجیرۀ یادگیری اجتماعی

صفحه 143-168
محمد مهدی دوالی؛ رسول معصوم زاده جوزدانی؛ نسرین رسولی

9.

شناسایی ابعاد بازاریابى دیجیتال ‏کسب‌وکارهای الکترونیک‎ ‎صنعت بیمه در ایران

صفحه 169-192
فاطمه الماسی؛ یوسف محمدی فر؛ محمد جواد جمشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب