1.

بازنمایی روان ادراکی نوستالژی تصعیدی مولانا در ساحت گفتمان روایی نی‌نامه

صفحه 1-14
اسماعیل نرماشیری

2.

نویافته‏هایی از حیات و آثار نجم رازی

صفحه 15-31
محمدرضا موحدی

3.

جستاری در مقایسه و تطبیق وجوه اشتراک جذبه و کشش در عرفان مولوی و عطار

صفحه 33-53
علی بازوند؛ محمد شریفی

4.

کلان‌استعارة مفهومیِ «خداوندگاری به منزلة کشورداری» در مرصادالعباد

صفحه 55-74
ناصر جابری؛ سکینه شریفی

5.

بازتاب مفاهیم کلامی در دیباچۀ مثنوی‌های امیرخسرو دهلوی (با تمرکز بر منظومه‌های هشت بهشت، شیرین و خسرو و مجنون و لیلی)

صفحه 75-92
پروانه سیدی؛ زهره نجفی؛ جنان ایزدی

6.

نقد تخیلی غزلیات سنایی غزنوی از منظر ژیلبر دوران

صفحه 93-114
راضیه ایمانی نسب؛ محمدامیر عبیدی نیا

7.

مشرب عرفانی شاه‌داعی‌الله شیرازی

صفحه 115-132
خدیجه کیانی؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمود براتی

8.

نقد و معرفی منابع ابیات عربی نامه‌های عین‌القضات همدانی

صفحه 133-154
سعید طاهری؛ احمد خاتمی

9.

نقدی بر تصحیح «مقالات» شمس تبریزی و ضرورت تصحیح مجدد آن

صفحه 155-172
بهمن نزهت

10.

کرامات زمینه‌ساز چهره‌ای اسطوره‌ای از عارفان براساس نظریات جوزف کمپبل

صفحه 173-190
علیرضا عبادی؛ نجم الدین گیلانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب