1.

سال یازدهم، شماره چهار، زمستان 1400

صفحه 1-168

2.

تحلیل الگوی فضایی فقر روستایی در سکونتگاههای روستایی شهرستان میاندوآب

صفحه 1-26
محسن آقایاری هیر؛ محمد ولائی

3.

تحلیل فضاهای عمومی شهرها از منظر رهیافت سرزندگی نمونه: پارک ساحلی آتای میاندوآب

صفحه 27-46
هوشنگ سرور؛ رویا اصغری

4.

تحلیل الگوی رشد شهری در انطباق با معیارهای رشد هوشمند نمونة پژوهش: منطقة یک شهرداری کرج

صفحه 47-66
حبیب اله فصیحی؛ تاج الدین کرمی؛ سیما کاظمی

5.

تحلیل تغییرات مکانی‌فضایی رفتار مشارکتی روستاییان در اجرای طرح انتقال آب از چاه‌نیمه‌ها به اراضی کشاورزی سیستان

صفحه 67-90
مهدی نادریان فر؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان

6.

واکاوی عوامل مؤثر بر توسعۀ نهادی فضاهای روستایی پیراشهری، موردمطالعه بخش مرکزی شهرستان هشترود

صفحه 91-110
محمد اکبرپور

7.

تحلیل رابطة اشتغال زودرس با سطح توسعة انسانی در استان‌های ایران

صفحه 111-128
حمید شایان؛ زینب عرفانی؛ حمدالله سجاسی قیداری

8.

تحلیل توسعۀ فضایی فرم شهری کرج با رویکرد آینده‌پژوهی

صفحه 129-150
کیان شاکرمی؛ محمدرحیم رهنما؛ محمد اجزاء شکوهی

9.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در دستیابی به شهر اکولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دُرچه)

صفحه 151-168
ابراهیم براتی؛ حمید صابری؛ احمد خادم الحسینی؛ مهری اذانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب