1.

شناسنامه36


2.

سعادت آدمی در افق عالم مندی وجود انسان از نگاه ملاصدرا

صفحه 1-14
محمدرضا بلانیان

3.

رهیافتی شناختی و بدن‌مند به خوانشگری کاغذی و دیجیتال

صفحه 15-31
سیدجمال قریشی؛ حسین مطلبی

4.

تحلیل و بررسی انگارۀ دائمی‌بودن خودآگاهی انسان از دیدگاه علامه طباطبایی

صفحه 33-50
محی الدین احسان دوست؛ نصراله حکمت

5.

نظریۀ روح معنا و ایدۀ شباهت خانوادگی

صفحه 51-64
غلامرضا حسین پور

6.

جست‌وجوی بی‌مرگی در سوگ‌نامۀ گیل‌گمش براساس نظریات هستی‌گرایانۀ اروین یالوم

صفحه 65-81
آسیه ذبیح نیا عمران

7.

نقش برگسون در جنبش پدیدارشناسی براساس تفسیر هایدگر

صفحه 83-97
حسین ملکوتی؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

8.

ویتگنشتاینِ کریپکی و قابلیت‌گراییِ تقلیل‌گرایانة هانا گینزبرگ

صفحه 99-118
علی حسینخانی

9.

اِمکان متافیزیک در مقامِ علم امر ممکن، دفاعی از متافیزیک در برابر طبیعی‌گرایی رادیکال

صفحه 119-141
حسن امیری آرا

10.

مقایسۀ وجهه‌نظرهای هیدگر متقدم و متأخر درباب ایده‌های افلاطون

صفحه 143-159
کاظم هانی

11.

آیا درباب یقین معرف ویتگنشتاین سوم است؟ یک ارزیابی نقادانه

صفحه 161-184
علی پایا؛ عبدالحمید محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب