1.

شناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 34 ، پاییزو زمستان 1400


2.

مقایسۀ استرس و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد استعدادهای درخشان و عادی

صفحه 1-14
حمدالله حبیبی؛ آی سان پاشایی فخری؛ آیدا قسیمی لیقوان؛ سکینه فلاحتی

3.

شناسایی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی از منظر دانشجویان

صفحه 15-32
مرضیه ابراهیمی؛ فرشته عالیشاه؛ فاطمه زمانی پور

4.

تأثیر حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی آنلاین بر رضایت تحصیلی با میانجی‌گری احساس تنهایی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش دورۀ دوم دبیرستان

صفحه 33-44
هوشنگ گراوند؛ مریم عبدالهی مقدم؛ سعیده سبزیان

5.

طراحی مدل رهبری مدرسۀ اجتماعی در مدارس مقطع ابتدایی: یک مطالعۀ کیفی

صفحه 45-64
طاهره نوروزی وند؛ بیژن عبدالهی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ حسین عباسیان

6.

شناسایی راهبردهای بهره‌گیری از تجربه‌های مدارس موفق به‌منظور بهبود کیفیت آموزشی

صفحه 65-80
زهرا مختاری؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ تقی آقاحسینی

7.

واکاوی تجارب زیستۀ معلمان دورۀ ابتدایی از نقاط قوت و ضعف شبکۀ آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19

صفحه 81-98
سمانه سلیمی؛ آرمان بهاری؛ بهنوش مودی

8.

اثربخشی تدریس به شیوۀ کلاس معکوس بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفه‌های انگیزش یادگیری درس روش تحقیق بین کارکنان مرکز تحقیقاتی آجا

صفحه 99-116
مرتضی مرادی دولیسکانی؛ زینب یونس پور؛ مهدی پویا

9.

بررسی تأثیر روش تدریس معلم در ارتقای یادگیری دانش‌آموزان در فضای مجازی (اقدام پژوهی درس فلسفه)

صفحه 117-132
بهروز بهروزیان؛ فاطمه طاهرپور

10.

تدوین الگویی برای برنامۀ صلاحیت حرفه‌ای مربیان پیش‌دبستانی ایرانی براساس الگوی آموزشی والدورف

صفحه 133-152
زهرا رحیمی؛ مهسا فولادی

11.

ارزیابی درک دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک از شکل‌های هندسی بر اساس نظریه دووال

صفحه 153-170
نرگس یافتیان؛ لادن پازوکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب