. (1400). شناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 34 ، پاییزو زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16(2), -. doi: 10.22108/nea.2021.27369
. "شناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 34 ، پاییزو زمستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16, 2, 1400, -. doi: 10.22108/nea.2021.27369
. (1400). 'شناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 34 ، پاییزو زمستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 16(2), pp. -. doi: 10.22108/nea.2021.27369
. شناسنامه علمی نشریه رویکردهای نوین آموزشی: سال شانزدهم، شماره دوم، پیاپی 34 ، پاییزو زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 16(2): -. doi: 10.22108/nea.2021.27369


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب