1.

سال سی ام، شماره پیاپی (76)، شماره چهارم، زمستان 1398


2.

نگرش جمعیت‌شناختی و اجتماعی به شکل‌های نوظهور خانواده در ایران

صفحه 1-20
یعقوب فروتن

3.

خستگی و رضایت ناشی از شفقت‌ورزی: تجربۀ مادران مراقب فرزند توانخواه

صفحه 21-34
اعظم نقوی؛ فهیمه زمانی فروشانی

4.

بررسی رابطۀ بین عوامل جامعه‌شناختی و رفتار زیست‌محیطی شهروندان شهر شیراز

صفحه 35-58
فرناز دسترس؛ بیژن خواجه نوری

5.

تحلیل چندسطحی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایۀ چهارم در درس ریاضیات با تأکید بر اشتغال مادران

صفحه 59-76
مهری شمس قهفرخی

6.

تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

صفحه 77-96
مسعود زارع مهرجردی؛ حسین میرزائی؛ غلام رضا حسنی در میان

7.

طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تأکید بر دانش‌آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

صفحه 97-112
رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد

8.

تأثیر فضیلت سازمانی بر خودانگیختگی سازمانی؛ آزمون نقش میانجی هویت سازمانی مطالعۀ موردی: کارکنان دانشگاه لرستان

صفحه 113-126
حجت اله وحدتی؛ هدی پورزارع؛ مژگان باقری

9.

رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان

صفحه 127-150
جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش

10.

عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی به کسب‌ و کار مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 151-175
سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ محمد خدابخشی؛ زهرا عزیزیان کلخوران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب