1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره هشتم، شماره اول، پیاپی 14، بهار و تابستان 1397


2.

مقایسه هیجان ابراز شده مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم و عادی و پیش ‏بینی هیجان ابراز شده مادران کودکان مبتلا به طیف اوتیسم بر اساس مشکلات رفتاری، تعامل اجتماعی و شدت اوتیسم

صفحه 1-14
مختار ملک پور؛ کبری اباذری قره بلاغ؛ امیر قمرانی؛ احمد عابدی؛ سالار فرامرزی

3.

اثربخشی درمان فراشناختی بر حافظة کاذب جانبازان مبتلا به اختلال به ‏PTSD

صفحه 15-24
حمید کاظمی؛ سلمان قربانی

4.

تتأثیر تعدیلی آمادگی فرصت‌یابی حرفه‌ای بر روابط بین اشتیاق شغلی و اطمینان تصمیم‌گیری مسیرشغلی با نقش میانجی خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیرشغلی در دانشجویان پزشکی

صفحه 25-44
حسین مطهری نژاد؛ سید سجاد طباطبائی

5.

نقش واسطه ای سبک دلبستگی ناایمن -دوسوگرا در اثر طرد ادراک شده از سوی مادر بر طرحواره های رهاشدگی و محرومیت هیجانی در زنان

صفحه 45-58
زینب خجوی؛ زهرا ایزدی خواه

6.

اثربخشی آموزش روابط والد- فرزند بر میزان مشکلات هیجانی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی

صفحه 59-76
سعیده سبزیان؛ حسینعلی مهرابی؛ مهرداد کلانتری

7.

نقش دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی در تاکتیک‌های حل تعارض نوجوان و والدین

صفحه 77-94
فریده سادات حسینی؛ فرزاد کریمی؛ محسن نظرپور

8.

شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی (16)، بهار و تابستان 1398سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب