. (1397). شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره هشتم، شماره اول، پیاپی 14، بهار و تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), -. doi: 10.22108/cbs.2018.24109
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره هشتم، شماره اول، پیاپی 14، بهار و تابستان 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 1, 1397, -. doi: 10.22108/cbs.2018.24109
. (1397). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره هشتم، شماره اول، پیاپی 14، بهار و تابستان 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), pp. -. doi: 10.22108/cbs.2018.24109
. شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: دوره هشتم، شماره اول، پیاپی 14، بهار و تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 8(1): -. doi: 10.22108/cbs.2018.24109


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب