. (1397). شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی (16)، بهار و تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), -. doi: 10.22108/cbs.2018.26725
. "شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی (16)، بهار و تابستان 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 1, 1397, -. doi: 10.22108/cbs.2018.26725
. (1397). 'شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی (16)، بهار و تابستان 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(1), pp. -. doi: 10.22108/cbs.2018.26725
. شناسنامه علمی: سال نهم، شماره اول، پیاپی (16)، بهار و تابستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 8(1): -. doi: 10.22108/cbs.2018.26725


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب