1.

سال هشتم، شماره چهارم، شماره پیاپی(31) زمستان 1397

صفحه 0-0

2.

واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند

صفحه 1-26
حسین حاجی بابایی؛ حسن اسماعیل پور

3.

الگوی پیامدهای رفتاری-عملکردی مهارت شنود نیروی فروش

صفحه 27-44
فرج اله رحیمی؛ عبدالهادی درزیان عزیزی؛ آرزو قنوات پور

4.

بررسی تاثیر اقدامات بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی؛ نوعی از استراتژی هک رشد بر تمایلات رفتاری و تبلیغات شفاهی مشتریان

صفحه 45-68
داود فیض؛ عاطفه شعبانی

5.

طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی‌شونده‌های سلسله‌مراتبی با شاخص‌های موزون در دپارتمان‌های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌های سلسله‌مراتبی موزون

صفحه 69-94
راضیه میرنژاد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی

6.

بررسی تأثیر تمایل به خیال‌پردازی و ازخودبیگانگی بر قصد خرید مصرف‌کنندگان با تأکید بر تمایلات نوستالژی و میراث برند

صفحه 95-110
بهاره اصانلو؛ سهیلا خدامی؛ سپیده بروجردیان

7.

بررسی قصد مصرف‌کننده برای خرید محصولات سبز با استفاده از نظریة رفتار برنامه‌ریزی‌شده، نگرانی‌های زیست‌محیطی و دانش زیست‌محیطی

صفحه 111-130
عباس عباسی؛ شهربانو یداللهی؛ جمال بیگی

8.

تبیین نقش پیشایند جهت‌گیری‌های استراتژیک در توسعۀ ارتباطات یکپارچۀ بازاریابی و عملکرد برند

صفحه 131-148
ایمان حکیمی؛ محمد محمودی میمند

9.

شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان بانک در طول زمان بخشهای مختلف؛ مطالعة موردی: بانک انصار

صفحه 149-165
ایمان غریب؛ عباس طلوعی؛ کامبیز حیدرزاده؛ رضا رادفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب