1.

سال بیست و نهم، شماره پیاپی 70، شماره دوم، تابستان 1397


2.

بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

صفحه 1-16
مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

3.

مطالعۀ گمنامی در روابط اینترنتی و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن

صفحه 17-38
محمد امین کنعانی؛ حمیده محمدزاده

4.

ارزیابی نیازهای جوانان و اولویت‌های سیاستی مرتبط با آنان در شهر یزد با به کارگیری الگوی اهمیت - عملکرد

صفحه 39-64
عباس عسکری ندوشن؛ مرجان صباغچی

5.

سنخ‌شناسی طلاق و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه موردی: زنان مطلقۀ تحت پوشش کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 65-92
منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر؛ عزیزاله آقابابایی

6.

مطالعه‌ای کیفی از جایگاه نخبگان جوان ایرانی در بستر جامعۀ ایران

صفحه 93-112
علی روحانی؛ مسعود انبارلو

7.

نقش عوامل اجتماعی (خانواده، مدرسه و گروه همسالان) در جامعه‌پذیری دانش‌آموزان استان گلستان

صفحه 113-128
علیرضا قربانی؛ سکینه جمعه نیا

8.

بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

صفحه 129-146
مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

9.

بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی (مورد مطالعه: زنان 25 تا 65 سالۀ شهر تهران)

صفحه 147-168
زهرا خادمی؛ صفی الله صفایی؛ نسرین مرادی شهباز

10.

تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان‌های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

صفحه 169-190
سهیلا احمدی؛ محمد حسنی؛ میرنجف موسوی

11.

بررسی بین‌کشوری رابطۀ کیفیت حکومت، میزان فساد و سطح اعتماد نهادی و اجتماعی

صفحه 191-210
محمد فاضلی؛ محدثه جلیلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب