1.

سال پنجم، شماره 19، پاییز 1395


2.

توالی نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیکی ژن گلیکوپروتئینی ویروس سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS) جداشده از ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان استان چهار محال و بختیاری

صفحه 1-10
حسین مومنی؛ فیروز فدایی فرد؛ حسن ممتاز؛ منوچهر مومنی

3.

بهینه‏ سازی تولید نشاسته توسط جلبک کلامیدوموناس رینهاردتی با روش سطح پاسخ

صفحه 11-22
فاطمه قلی زاده؛ طاهره قنبری؛ وحید شریفی؛ ندا سلطانی؛ سید محمد علوی

4.

جداسازی کنسرسیوم‏ های میکروبی نمک‌دوست تجزیه‌کنندۀ گازوئیل به‌منظور استفاده در پاکسازی زیستی پسماند‏های حفاری

صفحه 23-40
مریم رضایی صومعه؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شوندی؛ سید محمد مهدی دستغیب

5.

جداسازی و غربالگری سویه‌های بومی ریزوبیوم تولیدکنندۀ ACC دآمیناز و سیدروفور

صفحه 41-52
بهناز اوژند؛ محمود ملکی؛ شهریار شاکری؛ صدیقه نوروزپور؛ پروانه عابدی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری

6.

بررسی مقایسه‌ای شناسایی شیگلا فلکسنری از طریق روش رنگ‌سنجی بر پایۀ نانوذرات طلا و الکتروفورز

صفحه 53-62
ثریا سلیمی؛ مجتبی صلوتی؛ سینا میرزااحمدی؛ رسول شکری؛ علی عینلو

7.

زیست‌پالایی سلنیت توسط لاکتوکوکوس رافینولاکتیس seD2b مقاوم به سلنیت در مقیاس آزمایشگاهی

صفحه 63-78
مراحم آشنگرف؛ داوود صاعدی

8.

سنتز نانوذرات نقره کلوئیدی پایدار با خاصیت ضدباکتریایی با استفاده از عصارۀ گیاه سرخدار (Taxus baccata L.)

صفحه 79-92
ابوالقاسم عباسی کجانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی؛ عبدالخالق بردبار

9.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده گازوئیل از خاک‌های آلوده به مواد نفتی در استان خوزستان

صفحه 93-104
مهدی حسن شاهیان

10.

تجزیۀ زیستی آنتراسن توسط Bacillus sp. موجود در پساب آلوده به هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای

صفحه 105-116
مریم حبیبی؛ محمد جواد مهدی پور مقدم؛ محمد علی زنجانچی

11.

تجزیۀ زیستی فنل توسط مخمر هالوتولرانت Trichosporon cutaneum در محیط نمکی

صفحه 117-126
هدی نوری؛ حمید مقیمی

12.

مقایسۀ آثار ضدباکتریایی عصارۀ گلسنگ‌های Glypholecia scabra و Rhizoplaca melanophthalma بر برخی باکتری‌های استاندارد

صفحه 127-136
مژگان شفیعی؛ جعفر همت؛ محمدرضا سام

13.

تأثیر غلظت‌های مختلف جلبک رشته‌ای Oscillatoria spp. بر فاکتورهای رشد و تولیدِمثل روتیفر آب شور Brachionus plicatilis

صفحه 137-146
احمد احمدی؛ نصراله احمدی فرد

14.

بررسی تنوع باکتریایی غالب در فلور باکتری‌های هوازی و بی‌هوازی گل‌فشان‌های جنوب ‌شرقی دریای‌ خزر

صفحه 147-158
عباس اخوان سپهی؛ قاسمعلی‌ محبعلی؛ بهنام راسخ؛ جلال فصل بهار؛ محمدعلی آرین؛ مهناز دیانسایی؛ ساره فراهانی؛ محمدفاضل فروغیان یزدی

15.

شناسایی مولکولی باکتری Streptomyces scabies عامل جرب معمولی سیب‌زمینی در استان‌های آذربایجان شرقی و کردستان

صفحه 159-170
علی احمدی؛ رضا خاک ور

16.

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های اندوفیت نعناع فلفلی، بابونه، مارچوبه و بررسی تأثیر جدایه‌ها در بازدارندگی فعالیت قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی

صفحه 171-182
وحیده فغانی زاده؛ محمد حسین ارزانش؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نظام زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب