1.

تاثیر تصویر ذهنی گردشگر از مقصد گردشگری بر خلق مشترک ارزش با تاکید بر نقش میانجی عشق به مقصد: مطالعه مقاصد منتخب گردشگری ایران

صفحه 1-22
مجید محمدشفیعی؛ جواد رضایی حاجی آبادی

2.

بازاریابی تأثیرگذار: شناسایی و تبیین تأثیر‌های روانشناختی اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی بر مصرفکنندگان ‏‏(مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه مازندران)‏

صفحه 23-48
مرتضی موقر؛ سعید امامقلی زاده؛ مینو صاحب الداری

3.

تحلیل رضایت مشتریان با رویکرد متن‌کاوی (مورد مطالعه: مشتریان عسل‌های ارگانیک)‏

صفحه 49-72
محمد نوروزی؛ محمد ماستری فراهانی؛ مهدی سعادت

4.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی هویت جنسیتی برند با درنظرگرفتن جامعۀ مصرف‌کننده با روش FCM

صفحه 73-88
رضوان منتی؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی

5.

شناسایی ابعاد انعطاف‌پذیری بازاریابی و عوامل مؤثر بر آن در بیمۀ عمر

صفحه 89-112
مازن المیاحی؛ آذرنوش انصاری؛ سید فتح الله امیری عقدایی

6.

پیش‌بینی میزان فروش با بهره‌برداری از روش یادگیری متا (مورد مطالعه: فروش آلومینیوم در بورس کالای ایران)

صفحه 113-132
محمدمهدی عبابافها؛ صفر فضلی

7.

طراحی مدل پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتال بنگاه به بنگاه با تأکید بر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی

صفحه 133-158
محمد باشکوه اجیرلو؛ رحیم محمدخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب