1.

سال چهاردهم، شماره دوم، شماره ترتیبی 27، پاییز و زمستان 1401


2.

بررسی پاسخ‌های آوایی گویشوران دو گونۀ تهرانی و اصفهانی به فشار زمانی

صفحه 1-24
رافعه خوشخو؛ بتول علی‌ نژاد؛ عادل رفیعی؛ وحید صادقی

3.

بررسی تأثیر «جنسیت» و «سن» بر کاربرد «تردیدنماها» در گفتار فارسی‌زبانان

صفحه 25-46
زهرا خالقی؛ آوا ایمانی

4.

ویژگی‌های فعل مرکب در زبان بهدینان یزد

صفحه 47-68
محمد دبیرمقدم؛ کتایون مزداپور؛ محمدرضا شمس‌الدین خرمی

5.

بررسی چندمعنایی پیشوند /hæm-/ «هم-» در زبان فارسی براساس رویکرد معنی‌شناسی شناختی

صفحه 69-90
مریم عظیمی؛ مسعود دهقان؛ اکرم کرانی

6.

نفی در زبان اشاره ایرانی (گونه تهرانی)

صفحه 91-112
لیلا فیاضی؛ شهلا رقیب دوست

7.

بازنمایی گفتمانی آیندۀ مطلوب در سخنرانی مراسم تحلیف ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی

صفحه 113-130
علی بصارتی؛ سمیر حسنوندی

8.

دیالکتیک صمیمیت و احترام در یک گفت‌وگوی تلویزیونی

صفحه 131-152
سیدمحمد حسینی

9.

بررسی ساختی و کاربردشناختی جملات پرسشی جهت‌مند در مکالمات زبان فارسی

صفحه 153-172
سلیمان قادری

10.

توزیع الگوهای وزن مورایی در انواع واژه‌های سه‌هجایی: نظریۀ مورایی

صفحه 173-198
حکیمه فنودی؛ عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ حیات عامری

11.

ساختار موضوعی اسم‌فعل: بررسی موردی زبان کردی (گونه‌ی سنندجی)

صفحه 199-218
یادگار کریمی؛ نیاز تیشه گران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب