1.

شناسنامه علمی، پژوهش نامه روانشناسی مثبت، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره دوم، تابستان 1401


2.

اثر القای خلق مثبت بر افزایش امید در بین دانشجویان

صفحه 1-14
ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر خلیل پور

3.

الگوی میانجیگری ذهن‌آگاهی در رابطه بین احساس تنهایی و بهزیستی روانشناختی: یک رویکرد میانجیگری تعدیل‌شده

صفحه 15-32
مرضیه حقایقی؛ علی مقدم‌زاده

4.

تأثیر آموزش گروهی مثبت‌نگری بر بهزیستی روانی و رضایت زناشویی زنان

صفحه 33-50
سید علیرضا سید ابراهیمی؛ علی یزدخواستی

5.

اثربخشی مداخلۀ مثبت‌نگر بر باورهای انگیزشی دانش‌آموزان دارای افت تحصیلی

صفحه 51-64
سمیرا صحراگرد فرجی؛ همایون هارون رشیدی؛ کبری کاظمیان مقدم

6.

اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگر بر تحمل‌پریشانی و راهبردهای مقابله‌ای در دختران نوجوان بی‌سرپرست

صفحه 65-82
فاطمه فولادی؛ سمیه پوراحسان

7.

اثربخشی آموزش روانشناسی مثبت بر افزایش خردمندی، تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان

صفحه 83-100
طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ شبنم مستعد حصاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب