1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره اول، بهار 1401


2.

مقایسه وضعیت غرقگی در کشتی‌گیران آماتور و نخبه

صفحه 1-18
زهرا ایزانلو؛ میثاق حسینی کشتان؛ عارف محمد شاهی؛ فاطمه گرمکی

3.

آیا محیط آموزشی بهزیستی روانشناختی کودکان پیش‌دبستانی را متأثر می‌سازد؟ تحلیل نقش انضباط

صفحه 19-40
سحر کیایی؛ آمنه عالی؛ فاطمه نیکخو

4.

نقش ذهن‌آگاهی، کمال‌گرایی ناسازگار و عاطفۀ مثبت در پیش‌بینی هماهنگی خود با هدف

صفحه 41-58
فریبرز صدیقی ارفعی؛ ریحانه تابش

5.

اثربخشی بهزیستی‌درمانی بر اضطراب کرونا و سلامت روانشناختی در سالمندان بهبودیافته از کرونا

صفحه 59-76
حمداله جایروند

6.

نقش ذهن‌آگاهی بر اضطراب کرونا با میانجی‌گری شفقت به خود

صفحه 77-92
فهیمه رضایی پور؛ کاظم برزگر بفرویی؛ طاهره پاک دیده

7.

اثربخشی درمان خودشفقت‌ورزی بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی

صفحه 93-112
علیرضا محمدی سنگاچین دوست؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مریم کوشا؛ اشکان ناصح؛ محبوبه روشندل راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب