1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت : سال هفتم، شماره چهارم ، پیاپی 28، زمستان 1400


2.

مقایسۀ بخشودگی و عملکرد خانواده در زنان فعال و غیرفعال در امور خیریه

صفحه 1-12
تورج سپهوند؛ مهران علایی مقدم

3.

تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی

صفحه 13-24
زهرا زینلی ده‌رجبی؛ محمد عاشوری

4.

نقش اضطراب دچارشدن به بیماری کووید 19 بر سلامت روان و کیفیت زندگی با میانجیگری امیدواری

صفحه 25-40
منصوره نیکوگفتار؛ مهتاب دوستی

5.

تدوین مدل سرزندگی تحصیلی براساس معنا در زندگی با میانجی‌گری شادکامی در دانش‌آموزان

صفحه 41-54
حسن شادکام؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ ذبیح پیرانی؛ حسین محققی

6.

پیش‌بینی صداقت در روابط زناشویی براساس کفایت اجتماعی و سلامت معنوی با نقش واسطه‌ای امید در دانشجویان متأهل

صفحه 55-70
اصغر جعفری؛ الهام الیاسی

7.

مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق

صفحه 71-86
مائده بازرگان؛ اکرم دهقانی چم پیری؛ زهره رئیسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب