بازرگان, مائده, دهقانی چم پیری, اکرم, رئیسی, زهره. (1400). مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(4), 71-86. doi: 10.22108/ppls.2022.128680.2114
مائده بازرگان; اکرم دهقانی چم پیری; زهره رئیسی. "مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 4, 1400, 71-86. doi: 10.22108/ppls.2022.128680.2114
بازرگان, مائده, دهقانی چم پیری, اکرم, رئیسی, زهره. (1400). 'مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(4), pp. 71-86. doi: 10.22108/ppls.2022.128680.2114
بازرگان, مائده, دهقانی چم پیری, اکرم, رئیسی, زهره. مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی رفتار با کودکان طلاق ویژه مادر و برنامه مداخله ویژه کودکان طلاق بر تاب آوری کودکان طلاق. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 7(4): 71-86. doi: 10.22108/ppls.2022.128680.2114


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب