1.

اقتصاد شهری، دوره 5، شماره 1، توالی 7، سال 1399

صفحه 1-168

2.

ارزیابی شهر تبریز به‌عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی براساس مدل بهینه‌کاوی طی دورة زمانی 1397-1390

صفحه 1-16
خدیجه صالحی ابر؛ پرویز محمدزاده؛ داود بهبودی

3.

طراحی مدل کسب‌و‌کار امکان‌گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین

صفحه 17-34
مرداویج توکلی؛ رسول بیدرام؛ سعید میرواحدی

4.

سنجش اثر بازاریابی چندحسی بر برندسازی مقصد گردشگری در شهر مشهد

صفحه 35-50
مهدی پندار؛ رضا خوش سیما؛ رضا ویسی

5.

تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 ازطریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)

صفحه 51-64
ایمان عابدی؛ محمد نعمتی؛ مهدی کیانی

6.

سنجش هزینة مبادلة نهاد برنامه‌ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان

صفحه 65-80
احسان مالکی‌پور؛ محمدحسین شریف‌زادگان

7.

تحلیل دگرگونی سیاست‌گذاریهای افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه‌های توسعة اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 81-98
عفت صبوحی؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ نگین صادقی

8.

بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت مالکان و ساکنان به‌منظور تأمین مالی کاربری‌های مسکونی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

صفحه 99-112
فرشته جندقی میبدی؛ مرتضی جعفرزاده نجار؛ عباسعلی کوثری

9.

الگوی فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: شهر خرم‌آباد)

صفحه 113-126
عامر نیک پور؛ محمد سلیمانی؛ بهناز محمدیاری

10.

رتبه بندی محلات شهر تهران از نظر سطح برخورداری و کیفیت زندگی با استفاده از Fuzzy TOPSIS

صفحه 127-148
اکبر احمدی؛ اسفندیار جهانگرد

11.

عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در کلان‌شهر اصفهان با تأکید بر عوارض محلی

صفحه 149-168
نادر آخوندی؛ حسین شریفی رنانی؛ مجید صامتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب