1.

ادراک مشتریان از منافع رابطه در مراحل مختلف چرخۀ عمر رابطه

صفحه 1-20
صمد عالی؛ عبدالحمید ابراهیمی؛ وحیدرضا میرابی؛ شهرام زارع

2.

الگوی مفهومی دوسطحی-سه‌لایه‌ای با تأکید بر معیارهای ذهنی و جوهرة عشق برند

صفحه 21-42
ابوالفضل براتی کهریزسنگی؛ منیژه قره چه

3.

تبیین رابطة ارزش ادراک‌شدة مصرف‌کنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان در شهر تهران

صفحه 43-62
بهاره عابدین؛ منیژه حقیقی نسب؛ سید سمیه حسینی

4.

طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

صفحه 63-84
سید دانیال بیدگلی؛ محمدصالح اولیاء؛ محمدتقی عیسایی؛ محمد حسین ابویی

5.

کاربرد نقشة شناختی فازی در شناسایی شاخص‌های مؤثر در حوزة بازاریابی جهانی

صفحه 85-104
حمید شاه بندرزاده؛ فروغ نبوی زاده؛ سپیده اسلمی؛ فاطمه خواجه

6.

طراحی مدل بازاریابی الکترونیکی گردشگری پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛ با رویکرد سیستم‌های پیشنهاددهنده‏

صفحه 105-128
سعید سعیدبخش؛ علی کاظمی؛ محمدعلی نعمت بخش؛ بهرام رنجبریان

7.

بررسی تأثیر برداشت‌ نخستینِ مشتری از شخصیت تبلیغ‌کننده بر اثربخشی تبلیغ: نقش تعدیلگر تجانس خودانگارۀ مشتری با تبلیغ‌کننده (مطالعۀ ‏موردی: دانشجویان رشتۀ مدیریت دانشگاه گیلان)‏

صفحه 129-152
محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ رضا لاکانی

8.

ارائۀ الگوی وفاداری مشتریان برای فروشگاههای زنجیرهای

صفحه 153-174
لیلا حاتمی؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب