1.

سال سی و ششم، شماره پیاپی 81، شماره چهارم، زمستان 1399


2.

زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های الیگوسن سازند پابده برمبنای روزن‌داران شناور در ناحیة بندرعباس

صفحه 1-26
جهانبخش دانشیان؛ محبوبه سادات طباطبایی؛ علیرضا طهماسبی

3.

کیفیت مخزنی توالی کربناتة سازند جهرم نمونة پژوهش: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران

صفحه 27-58
رقیه فلاح بگتاش؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی؛ احسان ده یادگاری

4.

زیست‌چینه‌نگاری و زیست‌رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین پسین- کربنیفر پیشین در برش چلچلی- شمال غرب شاهرود (البرز شرقی)

صفحه 59-86
علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ سید محمود حسینی نژاد

5.

چینه‌نگاری سنگی، پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های بخش میانی سازند قرمز بالایی منطقة قزلجه، شمال غرب زنجان

صفحه 87-108
سیده عالیه میرحسینی؛ قاسم نباتیان؛ افشین زهدی؛ آرمین سلسانی

6.

تحلیل ریزرخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند ایلام (کنیاسین؟- سانتونین) در شمال‌باختری دشت آبادان

صفحه 109-134
نواب خدائی؛ پیمان رضائی؛ جواد هنرمند؛ ایرج عبدالهی فرد

7.

بررسی حوادث زیستی و گسترش زمانی نانوفسیل‌های آهکی در بخش فوقانی سازندگورپی-بخش تحتانی سازند پابده، شمال غرب شیراز

صفحه 135-147
سعیده سنماری؛ بهزاد سعیدی رضوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب