1.

دوره 30، شماره 2 - شماره پیاپی (74)، تابستان 1398

صفحه 1-156

2.

امکان‌سنجی استفاده از پساب فاضلاب شهری بهارستان برای اصلاح اراضی شور و سدیمی دشت مرق اصفهان

صفحه 1-16
ناصر هنرجو؛ امینه مردیها

3.

ارزیابی داده‌های ماهواره‌ای MODIS و TRMM در پایش خشکسالی حوضة آبریز دریاچة ارومیه

صفحه 17-34
سیما کاظم پور چورسی؛ مهدی عرفانیان؛ زهرا عبادی نهاری

4.

تعیین منابع آلایندة شیمیایی آب زیرزمینی دشت جنوبی اراک به روش‌های شاخص آلودگی و هندسة فراکتال

صفحه 35-54
فریدون قدیمی؛ پگاه جوادی شریف

5.

ارزیابی چند مدل تجربی در برآورد رواناب سالیانه مطالعة موردی: حوضة حصارک در شمال غرب تهران

صفحه 55-74
شهرام بهرامی؛ سپیده ایمنی

6.

ارزیابی و تهیة نقشة زون‌های لرزه‌ای شهر خرم‌آباد با استفاده از روش سلسله‌مراتبی فازی

صفحه 75-90
سیامک بهاروند؛ جعفر رهنماراد؛ سلمان سوری

7.

بررسی و تحلیل موانع مورفولوژی شهری اثرگذار بر توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی اهواز

صفحه 91-120
مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ امید سعیدی

8.

بررسی و شناسایی مناطق دارای پتانسیل کارستی‌شدن با استفاده از روش فازی و مدل تحلیل سلسله‌مراتبی

صفحه 121-134
مرضیه مکرم؛ سعید نگهبان

9.

تحلیل نگرش و رفتار زیست‌محیط‌‌گرایانة جوامع عشایری پس از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع نمونة مطالعه: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 135-156
داوود مهدوی؛ حمداله سجاسی قیداری؛ حمیده محمودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب