1.

سال هفتم، شماره چهارم، شماره پیاپی(27) زمستان 1396


2.

اثر نشانه‌های محیطی وب‌سایت بر قصد خرید با نقش میانجی‌ حالات درونی مصرف‌کنندگان

صفحه 1-22
محمد رضا کریمی علویجه؛ رکسانا علی طلب

3.

طراحی مدل بازاریابی رابطه‌ای بین‌بنگاهی در شبکة کسب‌و‌کار گردشگری پارسیان

صفحه 23-40
محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن نظری؛ محمد آقایی؛ حامد عبدالعلی

4.

شناسایی و برتری‌یابی کار‌‌کردهای رسانه‌‌های اجتماعی در شرکت‌‌های کوچک و متوسط از دیدگاه صاحب‌نظران ایرانی

صفحه 41-56
مریم اخوان خرازیان؛ سید هادی شریفی الحسینی

5.

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری به برند به واسطة اعتبار برند (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران، شهر بوشهر)

صفحه 57-76
مجید اسماعیل پور؛ امراله صیادی؛ مرضیه دلواری؛ سولماز موسوی شورگلی

6.

تأثیر جان‌بخشی به نمانمانام (برند) بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی شخصیت نمانام بر استفاده‌کنندگان خودروهای داخلی

صفحه 77-94
سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی؛ احمد کریم پور

7.

بررسی تأثیر فناوری‌ اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به ‌منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)

صفحه 95-116
ساناز شفیعی؛ علی رجب زاده قطرمی؛ علیرضا حسن زاده؛ سعید جهانیان

8.

بررسی عوامل مؤثر بر فرایند شکل‌گیری وفاداری الکترونیکی با نقش میانجی تعهد الکترونیکی (مورد مطالعه: صنعت بانکداری الکترونیکی در ایران)

صفحه 117-144
هادی تیموری؛ مریم گودرزوند چگینی

9.

تحلیل نقش بازارمحوری بر عملکرد بیمارستان‌ها با تأکید بر نقش هویت برند سازمان؛ مطالعة موردی: بیمارستان‌های خصوصی شهر اصفهان

صفحه 145-156
فرزانه محمدی

10.

تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریة داده‌بنیان

صفحه 157-172
سید محمد طباطبایی نسب؛ سمیرا مدنی؛ طاهره اشرفی عقدا

11.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر استفادة مصرف‌کنندگان از تبلیغات موبایلی مبتنی بر نظریة یکپارچة پذیرش و استفاده از تکنولوژی (UTAUT)

صفحه 173-194
سهیلا خدامی؛ حسین نوروزی؛ مهسا مروتی شانجانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب