1.

سال هفتم ، شماره دوم، شماره پیاپی 25 تابستان 1396


2.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر وفاداری الکترونیکی با تبیین نقش رضایت الکترونیکی، ارزش ادراک‌شده و تبلیغات توصیه‌ای الکترونیکی؛ مطالعة موردی: خرده‌فروشی‌های الکترونیکی شهر تهران

صفحه 1-16
سید حمید خداداد حسینی؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ فاطمه ملایی

3.

طراحی الگوی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت مشتریان در تجارت اجتماعی با رویکردی بر مدل محرّک- موجود زنده- پاسخ

صفحه 17-42
مهدی دشتی؛ علی صنایعی؛ حسین رضایی دولت آبادی

4.

نگاهی پدیدارشناختی به راهکار تقویت دلبستگی به برند در طبقات محصول

صفحه 43-62
میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدر زاده هنزایی؛ یزدان منصوریان

5.

واکاوی تجربه‌های خرید مشتریان از مراکز خرید شهر تبریز با رویکرد پدیدارشناسی

صفحه 63-78
محمد تقی خدایی گرگری؛ مجتبی امیری؛ حسین عباسی اسفنجانی

6.

ارائة مدل ارزیابی بازاریابی محلی در شعب بانک ملت

صفحه 79-92
مسعود کیماسی؛ نرگس صارمی

7.

طراحی مدل بازاریابی استراتژیکِ صنایع دستی مبتنی بر تئوری داده‌بنیاد

صفحه 93-114
محمدرضا اسماعیلی؛ مرضیه حبیبی

8.

عوامل مؤثر بر مشارکت الکترونیک مشتریان در جمع‌سپاری و ارتقای عملکرد شرکت؛ مطالعة موردی: مدیران بازاریابی شهر اصفهان

صفحه 115-134
ساناز شفیعی

9.

تأثیر ابعاد روانشناختی استرات‍ژی بازی‌کاری بر وفاداری مشتریان؛ مطالعة موردی: مشتریان شعب منتخب بانک ملت شهر اصفهان

صفحه 135-152
سید فتح اله امیری عقدایی؛ هادی تیموری؛ زهرا ترکان

10.

بررسی عملکرد بازرگانی در شرایط ناهمگونی قدرت باتوجه‌به نقش بازاریابی و استراتژی‌های پورتر

صفحه 153-166
آرزو فیاضی

11.

تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه

صفحه 167-192
هادی تقوی؛ سید محمدباقر جعفری؛ سیدمرتضی موسوی ثانی باغسیاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب