1.

بررسی عوامل آموزشگاهی و تأثیر آن بر کجرفتاری

صفحه 1-20
سعید معیدفر؛ حسین مقیمی اسفندآبادی

2.

بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

صفحه 21-40
سیروس احمدی

3.

عوامل مؤثر بر دوستی دختر و پسر در بین جوانان شهر شیراز با تأکید بر فرآیند جهانی‌شدن

صفحه 41-64
بیژن خواجه نوری؛ مریم السادات دل آور

4.

بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

صفحه 65-88
علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد

5.

مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

صفحه 89-108
مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند

6.

توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعی (مورد شهر یاسوج)

صفحه 109-138
مجید تیربند؛ مهری اذانی

7.

بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و سرمایه اجتماعی نمونه : ساکنان محله غیررسمی شمیران نو

صفحه 139-164
محمدعلی شفیعا؛ سعید شفیعا

8.

بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 165-178
وحیده صیادزاده؛ علی سیادت؛ عبدالرسول جمشیدیان

9.

فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

صفحه 179-192
علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی

10.

احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز

صفحه 193-211
مریم سروش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب