1.

شناسنامه علمی شماره 52


2.

بررسی مقدماتی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ گیاهان منطقۀ بوزداغی در استان خراسان شمالی

صفحه 1-22
علی ملکشی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ یونس عصری؛ محبت نداف؛ مینا ربیعی

3.

فون عقرب‌‌های منطقۀ سیستان (Arachnida: Scorpiones)، جنوب شرق ایران

صفحه 23-62
حسین براهوئی

4.

معرفی جمعیت‌‌های پرمحصول گونه‌‌های بومی سردۀ آویشن در ایران

صفحه 63-76
سید احمد موسوی؛ فرخ قهرمانی نژاد

5.

بررسی تنوعات ریخت‌سنجی جمعیت‌های گونۀ Megachernes pavlovskyi Redikorzev, 1949 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) در غارهای رشته‌‌کوه زاگرس، ایران

صفحه 77-96
حمید درویش نیا؛ صابر صادقی

6.

گزارش جدید گیاه بیگانۀ(Onagraceae) Oenothera indecoraبرای فلور ایران

صفحه 97-106
ایوب مرادی؛ ادریس مهدوی فیکجور

7.

کلید شناسایی خانوادۀ Hypogastruridae (Hexapoda: Collembola) در ایران

صفحه 107-126
مریم سلیمی؛ معصومه شایان مهر؛ محمود محمدی شریف؛ الهام یوسفی لفورکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب