1.

اثر کاریزمای مدیریت صاحبکار و رتبه حسابرس بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرس

صفحه 1-26
بهروز بادپا؛ سهراب استا؛ وحید حسن بیگی

2.

چارچوب شناسایی مؤلفه های با اهمیت پایداری در صنعت بورس با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی

صفحه 27-62
شیما احمدی؛ علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ سعید همایون

3.

تأثیر سرمایۀ فکری بر گزارشگری عملکرد پایداری تجاری و استراتژی کسب‌وکار

صفحه 63-90
رحیم بنابی قدیم؛ سید علی واعظ؛ رامین انسانی

4.

پیش‌بینی احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی با استفاده از مدل منفرد بنیش و بهبود مدل ازطریق رگرسیون لاجیت و الگوریتم ژنتیک

صفحه 91-116
ساسان مهرانی؛ اکبر رحیمی پور

5.

نوع مالکیت، ارزش‌گذاری بیش از واقع و اقلام تعهدی اختیاری

صفحه 117-152
محسن تنانی؛ رامین کریمی ارقینی

6.

تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌ها با استفاده از روش فراتحلیل

صفحه 153-178
سعید فتحی؛ حمید ابوطالبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب