1.

شناسنامه علمی نشریه پژوهشهای علوم شناختی و رفتاری: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 20 ، بهار و تابستان 1400


2.

بررسی اثر موریتا‌ـ‌هنردرمانی بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان

صفحه 1-12
فروغ بختیاری اسفندقه؛ حمید رضا عریضی سامانی

3.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ پایش والدینی

صفحه 13-30
مرضیه ملکیها؛ زهره کرمانی القریشی

4.

ارزیابی رابطۀ نااَمنی شغلی و وضعیت اجتماعی‌ـ‌اقتصادی با کیفیت خواب با نقش میانجی‌گری نشخوار فکری و تعدیل‌کنندگی تاب‌آوری، حمایت اجتماعی و کنترل شغلی

صفحه 31-54
سیما پری زاده؛ محسن درکه؛ هاجر براتی

5.

طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان

صفحه 55-70
علی رضا شیروانی؛ حمید رضا تولائی؛ محمد رضا دلوی

6.

اثربخشی نرم‌افزار توانمندسازی شناختی «کاپیتان لاگ» بر حافظۀ فعال دیداری و استدلال سیال دانش‌آموزان شهر اصفهان

صفحه 71-84
سیده فاطمه حسینی؛ منصوره بهرامی پور اصفهانی

7.

تأثیر درمان تلفیقی هیجان‌مدار (گرینبرگ) و متمرکز بر شفقت بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل

صفحه 85-106
مجید مستاجران؛ رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده

8.

اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک بر نشانه‌های اصلی و نارسایی کنش‌های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی‌ـ‌بیش‌فعالی

صفحه 107-124
زینب عبداله زاده؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی؛ زهرا طبیبی

9.

روابط ساختاری ابعاد سرشت با اختلال وسواسی‌اجباری: با واسطه‌گری حساسیت انزجاری

صفحه 125-144
سعید اسدنیا؛ مجیدمحمود علیلو؛ منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور رودسری

10.

اثربخشی روان‌درمانی وجودی آنلاین بر نگرش به زندگی و آشفتگی‌های مرتبط با مرگ در بیماران بهبودیافتۀ کووید‌ـ‌‌19

صفحه 145-162
سارا علی زاده؛ سمیه تکلوی؛ مجید محمود علیلو

11.

طراحی و آزمون مدل ساختاری پیشایندهای علائم اختلال شخصیت مرزی و کیفیت زندگی در دانشجویان

صفحه 163-180
زهرا شکراللهی؛ مصطفی خانزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب