شیروانی, علی رضا, تولائی, حمید رضا, دلوی, محمد رضا. (1400). طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), 55-70. doi: 10.22108/cbs.2021.127513.1499
علی رضا شیروانی; حمید رضا تولائی; محمد رضا دلوی. "طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 1, 1400, 55-70. doi: 10.22108/cbs.2021.127513.1499
شیروانی, علی رضا, تولائی, حمید رضا, دلوی, محمد رضا. (1400). 'طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), pp. 55-70. doi: 10.22108/cbs.2021.127513.1499
شیروانی, علی رضا, تولائی, حمید رضا, دلوی, محمد رضا. طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایۀ انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 11(1): 55-70. doi: 10.22108/cbs.2021.127513.1499


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب