1.

سال سیزدهم - شماره یک– بهار1400


2.

افزایش عملکرد، بهبود برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و حفظ تعادل یون در گیاهان جو تلقیح‌شده با قارچ Piriformospora indica تحت تنش خشکی

صفحه 1-18
مهدی قبولی؛ عبدا... حسینی

3.

بررسی تأثیر کودهای زیستی ازتوبارور-2 و فسفاته بارور-2 بر مقدار و ترکیبات اسانس آویشن دنایی Thymus daenensis Celak.در مرحله گلدهی کامل

صفحه 19-36
فاطمه نژاد حبیب وش؛ بهروز شکری؛ عبدالباسط محمودی

4.

تأثیر عصاره مخمر بر رشد، ویژگی‌های بیوشمیایی و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت‌های درون‌شیشه‌ایی قره‌قاط (Vaccinium arctostaphylos L.)

صفحه 37-54
ناصر زارع؛ مهران نوروزپور؛ پریسا شیخ زاده مصدق

5.

بانک اطلاعات بوم‌شناختی ذخایر ژنتیکی خویشاوندان وحشی محصولات کشاورزی دولپه‌ای ایران: در راستای اهلی‌سازی و امنیت غذایی کشور

صفحه 55-82
صدف صیادی؛ احمدرضا محرابیان؛ حسین مصطفوی

6.

تغییرات غلظت کربوهیدرات محلول و نشاسته و ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه در ژنوتیپ‌های شبدر Trifolium spp. تحت تنش سرما

صفحه 83-106
محمد زمانیان؛ منا پورعیسی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی

7.

تأثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر جوانه‌زنی بذر و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی دو رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش خشکی

صفحه 107-126
مهدی امیریوسفی؛ محمدرضا تدین؛ رحیم ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب