1.

دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی (46)، بهار و تابستان 1400


2.

کشف‏الحقایق عزیزالدین نسفی؛ نقش‏دهی به تمثیل، تشبیه و تشبیهات تمثیلی

صفحه 1-18
پروین رضائی

3.

رویکرد عرفانی مولوی به‎ ‎حدیث لیلةالتعریس و بازتاب آن در منابع اسلامی

صفحه 19-38
رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی

4.

بررسی فرایند نسب‌سازی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از نسخة ابن‌بزاز تا دست‌کاری‌های طریقتی و سلطنتی‎ ‎و بازتاب آن در منابع صفوی

صفحه 39-64
محمود فتوحی رودمعجنی؛ علی صادقی حسن آبادی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

5.

شطح سبحانیِ بایزید در ترازوی نقد صوفیان ‏(بررسی تاریخی شطح سبحانیِ بایزید و آرای شمس در این باره)‏

صفحه 65-80
منیره فرضی شوب؛ سعید مهری

6.

جبر و اختیار از منظر عرفان و کلام

صفحه 81-98
علی سلمانی؛ تقی پورنامداریان

7.

واگرایی سنّت و مدرنیته در شعر عرفانی ـ عاشورایی قاجار ‏‏(با تکیه بر گنجینة‌‌الأسرار عمّان سامانی)‏

صفحه 99-118
رمضان سورتیجی؛ حسین منصوریان سرخگریه؛ رقیه رضایی

8.

بررسی تطبیقی آرای مولوی و ابن‌عربی در باب احوال مشاهده و یقین

صفحه 119-136
رقیه شفق کلوانق؛ رامین محرمی؛ شکراله پورالخاص؛ عسگر صلاحی

9.

دلایل شمس تبریزی ستیزیِ قونویان و درنگی بر فرجام کار وی

صفحه 137-154
مجاهد غلامی

10.

شیوة شکل‏گیری اصول یازده‏گانة سلسلۀ نقشبندیه در متون بازمانده از بزرگان این طریقت از آغاز تا رشحات عین الحیات

صفحه 155-174
مریم حسینی

11.

بررسی درستی انتساب بحر المحبة فی اسرار المودة فی اسرار المودة ‏به ابوالفتوح احمد یا ابوحامد محمد غزالی

صفحه 175-194
محبوبه شمشیرگرها

12.

تحلیل روان‏شناختی مثنوی معنوی براساس رویکرد پذیرش و تعهد

صفحه 195-214
الهام زمانی؛ رامین محرمی

13.

واکاوی ذات زبان و نسبت آن با حقیقت در افق هستی‌شناسانۀ مولانا و هیدگر

صفحه 215-230
ابراهیم رضایی؛ الهام السادات کریمی دورکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب