1.

سال دوازدهم، شماره 3، پیاپی 26، پاییز 1400


2.

کمینه‌سازی هزینۀ انرژی در ماشین‌های موازی با درنظرگرفتن زمان آماده‌سازی

صفحه 1-18
هیمن صنعتی؛ قاسم مصلحی؛ محمد رئیسی نافچی

3.

توسعۀ مدلی برای تحلیل جامع بهره‏وری در صنایع خدماتی با استفاده از رویکرد تئوری داده‌بنیاد چندگانه

صفحه 19-40
سهیلا اعتضادی؛ حسین صفری؛ مصطفی زندیه؛ احمد جعفرنژاد؛ محمد رضا صادقی مقدم

4.

مدل بهینه‌سازی دوهدفۀ پیوند معماری محصول‌ و شبکۀ ‌تأمین‌‌کنندگان، با ‌در نظر گرفتن هم‌زمان ارتبا‌طات بین‌‌ تأمین‌‌‌کنندگان ‌و بین‌ ماژول‌ها (مطالعۀ کاربردی دوربین‌ الکترواپتیکی)

صفحه 41-64
سید محمد سجادیان؛ رضا حسنوی؛ مهدی کرباسیان؛ مرتضی عباسی

5.

شناسایی و تعیین اثرات متقابل عوامل تأثیرگذار بر تولید به‌هنگام در زنجیرۀ تأمین با استفاده از روش DEMATEL و ISM (مطالعۀ موردی کارخانۀ ایران‌خودرو بینالود)

صفحه 65-91
محمدرضا خدومی؛ مرضیه سیف؛ هادی صاحبی

6.

طراحی و تنظیم سیستم‌های توسعۀ تأمین‌‏‏کننده با استفاده ازANFIS و الگوریتم‌های فراابتکاری در صنعت خودرو

صفحه 93-117
منصور اسماعیل زاده؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی

7.

بررسی تأثیر هم‌سویی انگیزشی و اشتراک اطلاعات بر عملکرد عملیاتی زنجیرۀ تأمین: نقش میانجی‌گری ظرفیت جذب (‌شرکت‌های کوچک و متوسط)

صفحه 119-134
علی اصغر سعدآبادی؛ فاطمه باوفا صفت؛ کیارش فرتاش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب