1.

شناسنامه علمی

صفحه 1-138

2.

تبیین اثر قومیت بر دلبستگی مکانی در شهرهای چند قومی پژوهش موردی: مناطق یک و دو شهر زاهدان

صفحه 1-16
امیرحمزه شهبازی

3.

شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان کوچک‌مقیاس در مقابله با خشکسالی در استان آذربایجان غربی

صفحه 17-42
مسلم سواری؛ محمد شوکتی آمقانی

4.

ارزیابی زیرساخت‌ها و جاذبه‌های گردشگری در منطقة اورامانات استان کرمانشاه

صفحه 43-66
حسین نظم فر؛ چنور محمدی

5.

تبیین مدل انگیزة گردشگران با استفاده از مدل‌سازی ساختاری در شهر طرقبه

صفحه 67-82
مهدی مودودی ارخودی؛ یونس غلامی

6.

تحلیل رفتار زیست‌محیطی عشایر پیش و پس از اجرای طرح جایکا مطالعة موردی: بخش بازفت استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 83-108
داوود مهدوی؛ رقیه علیجانی علیجانوند؛ رضا مهاجر

7.

واکاوی قابلیت‌های رقابت‌پذیری شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا (نمونة موردی شهر تبریز)

صفحه 109-138
اصغر مولائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب