1.

شماره 28 متن پاییز 98


2.

بررسی نظرهای زبانی در المعجم شمس قیس

صفحه 1-14
طاهره موسی زاده مقدم؛ محمود مهرآوران؛ اقدس فاتحی

3.

ویژگی‌های ناگفتة شعر و فضای ادبی عصر قاجار

صفحه 15-30
محمد ابراهیم ایرج پور

4.

بررسی وجوه تشابه سبکی - زبانی شاهنامة فردوسی با ویس‌ و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

صفحه 31-46
زهرا سید یزدی؛ حمید جعفری قریه علی؛ فاطمه استوار

5.

دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

صفحه 47-68
الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت

6.

نقد و بررسی مباحث بلاغی در مجموعۀ لطایف و سفینۀ ظرایف

صفحه 69-82
امید شاه‌مرادی؛ محمدجعفر یاحقی؛ عارف نوشاهی

7.

صفت‌های شاعرانه، هنر پنهان در تاریخ بیهقی

صفحه 83-96
سهیل فتّاحی؛ موسی پرنیان؛ غلامرضا سالمیان

8.

خوانش تطبیقی نگاه شفیعی‌کدکنی و عزّالدین اسماعیل به کارکرد سنت ادبی در مدرنیسم

صفحه 97-110
داود شیروانی؛ حجت رسولی

9.

بررسی انگیزه‌ها و ابزارهای زبانی محاکات تقبیحی در مثنوی معنوی

صفحه 111-130
راضیه حجتی زاده

10.

شگردهای ذهنی و زبانی در غم‌سروده‌های قیصر

صفحه 131-144
حدیث کلهری؛ رسول حیدری؛ علی نوری

11.

تحلیل مقایسه‌ای ساختار و محتوای شعر شاعران زن معاصر؛ مطالعۀ موردی: صفارزاده، راکعی، کاشانی و وحیدی

صفحه 145-160
محمد حسن سورانی حیدری؛ شهرزاد نیازی؛ مرتضی رشیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب