1.

نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 1398

صفحه 0-0

2.

اثر کلرید سدیم بر میزان نیترات، تجمع یون ها و فعالیت نیترات ردوکتاز در دو پایه بادام

صفحه 1-16
سکینه میرزایی؛ مختار حیدری؛ محمدحسین دانشور؛ نوراله معلمی

3.

مقایسه اثر زیادی آهن و کاربرد سیلیکون بر فلورسانس کلروفیل بخش هوایی و تغییرات تکوینی ریشه دانه‌رست‌های گیاه برنج

صفحه 17-32
پویان مهربان جوبنی؛ علی برزگر؛ بهروز برزگر گلچینی؛ علی رمضانی صیاد؛ احمد عبدل زاده

4.

مطالعه درون شیشه‌ای کیتوسان بر بهبود رشد پایه‌های مرکبات تحت تنش کلرید سدیم

صفحه 33-48
بهرام عابدی؛ بهنام اسفندیاری؛ سعیدرضا وصال

5.

برآورد تنوع ساختاری توده‌های گونه کرب (Acer campestre L.) با استفاده از شاخص تنوع ساختار ترکیبی در جنگل‌های ارسباران

صفحه 49-60
رؤیا عابدی

6.

تاثیر آبسیزیک اسید بر تنش اکسیداتیو در کشت‌های ساقه بادرنجبویه (Melissa officinalis)

صفحه 61-78
سیده معصومه موسوی؛ لیلا شبانی؛ ندا میرآخورلی

7.

ساختار ژنتیکی مولفه‌های جوانه‌زنی جو تحت شرایط نرمال و تنش شوری

صفحه 79-94
ساناز غفاری مقدم؛ حسین صبوری؛ عبدالطیف قلیزاده؛ حسینعلی فلاحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب