. (1398). نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24316
. "نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 3, 1398, 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24316
. (1398). 'نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(3), pp. 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24316
. نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و یکم، پاییز 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(3): 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24316


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب