1.

سال هشتم، شماره 31، پاییز 1398


2.

تاثیر گیاهان دارویی بومی ایران بر هلیکوباکتر پیلوری : مطالعه مروری

صفحه 1-18
محمدرضا علی رمائی؛ محمد ربانی خوراسگانی؛ محمدرضا رحمانی؛ سید حمید زرکش اصفهانی

3.

کاربرد باکتری سودوموناس.GSN23 و روشهای الکتروشیمیایی در شناسایی آلاینده فنل

صفحه 19-32
نرجس کلاه چی؛ غلامحسین ابراهیمی پور؛ سید امید رعنائی سیادت؛ نیکول جافرزیک-رنو

4.

شناسایی گونه‌های Chaetomium و Amesia همراه بیماری‌های مختلف در گیاهان زینتی علفی اهواز

صفحه 33-50
ریحانه لرکی؛ مهدی مهرابی کوشکی؛ رضا فرخی نژاد

5.

بررسی توکسین‌زایی قارچ‌های جدا شده از خوراک دام و طیورشهرستان خرم‎آباد

صفحه 51-69
رضا درویش نیا؛ مصطفی درویش نیا؛ محمد حسین قارونی

6.

تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی باکتری لاکتوباسیلوس روتری بر تحریک تولید سایتوکاین های اینترلوکین-4 و اینترفرون گاما

صفحه 71-80
محمد حسین سلطانی کردشولی؛ الهام معظمیان؛ مهدی کلانی

7.

مطالعه تجزیه نفت خام با کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی و تولید متانوئیک اسید و بیوسورفکتانت توسط جدایه سودوموناس

صفحه 81-92
سمیه کاظم زاده؛ نفیسه سادات نقوی؛ زرین دخت امامی کرونی؛ مسعود فولادگر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب