1.

ارتباط میان فریدون با ایزد آب در تمدن ایلام

صفحه 1-17
خدیجه نقی پورفر؛ ناصر جدیدی

2.

زمینه‌های بحران ارزاق عمومی (غله) توسط بریتانیا در ایران و مدیریت بر آن در ﻧﻴﻤﮥ غربی کشور سال‌های 1296و1297ش/1917و1918م

صفحه 19-34
میثم صاحب؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی دهقان نژاد

3.

تعیین محدوده یثرب/مدینه در دوره پیامبر؛ رویکردی انتقادی به مطالعه‌های خاورشناسی

صفحه 35-49
مهران اسماعیلی

4.

بررسی وضعیت تولید قالی در اصفهانِ دورﮤ رضاشاه (1304تا1320ش/1925تا1941م)

صفحه 51-63
سید مسعود سید بنکدار

5.

تکاپوهای سیاسینظامی خاندان بابان در کردستان ایران و پیامدهای آن (1105تا1193ق/1694تا1779م)

صفحه 65-91
جهانبخش ثواقب؛ پرستو مظفری

6.

ظهور و سقوط طغرل کافرنعمت

صفحه 93-109
محسن مومنی

7.

بررسی عوامل ناپایداری حضور نظامی روس‌ها در کرانه‌های جنوبی دریای خزر از اواخر صفویه تا اوایل قاجار (1077تا1211ق/1667تا1797م)

صفحه 111-126
علی زارعی؛ عبدالله متولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب