1.

دوره 7، شماره 3


2.

بررسی تأثیر دینداری و بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

صفحه 1-16
کمال کوهی؛ طیبه فریادی

3.

بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن نمونۀ موردی: شهر ارومیه

صفحه 17-32
محسن معروفی؛ اسعد خانی؛ جعفر هزار جریبی

4.

تأملی بر تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر گرایش به ازدواج مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 33-54
علی قنبری برزیان؛ شاپور سلمانوندی؛ نرگس السادات فاطمی

5.

مطالعۀ کیفی علل تمرد شهروندان از فرمان پلیس در استان خراسان شمالی با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

صفحه 55-82
مریم رحمانی

6.

تأثیر کیفیت‌های محیط بر امنیت ادراک‌شدۀ ساکنان، با تأکید بر مؤلفه‎‌های نسل اول و دوم CPTED نمونۀ موردی: محلات بافت فرسودۀ شهر سنندج

صفحه 83-100
سمیه حشمتی؛ فرزین چاره جو

7.

واکاوی رابطۀ بین انسجام، اعتماد و باورهای اجتماعی با میزان استفادۀ نوجوانان از کتابخانه‌‎ها

صفحه 101-114
حمید قاضی زاده؛ سمیه احسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب