1.

سال هشتم، شماره سه، شماره پیاپی(30) پاییز 1397

صفحه 1-162

2.

پیامدهای ناشی از سردرگمی مصرف‌کننده؛ بررسی نقش تعدیلگری اعتماد (مورد مطالعه: برندهای مواد غذایی)

صفحه 1-18
فهیمه رهباردار؛ معصومه عربشاهی؛ امید بهبودی

3.

بررسی انصاف ادراک شده مشتری از راهکار قیمت‏گذاری پویا و تبیین عوامل مؤثر بر آن در صنعت هتل‏داری

صفحه 19-40
محسن نظری؛ مهدی سمیع زاده

4.

تأثیر نوستالژی و میراث برند بر شکل‌گیری تمایل به خرید؛ مورد مطالعه: برند گوشی تلفن همراه نوکیا

صفحه 41-58
اسدالله کردنائیج؛ سهیل نجات؛ محبوبه شاهی

5.

بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة محصول سبز در صنعت کاشی استان یزد

صفحه 59-78
داود عندلیب؛ علی اکبر مقتدری

6.

مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای

صفحه 79-98
مژگان میرزایی کشه؛ مصطفی قاضی زاده؛ محمد صالح ترکستانی

7.

تأثیر نقش طبقة محصول در تبلیغات هیجانی مبتنی بر ویژگی‌ها و یا کارکرد نهایی

صفحه 99-118
سارا شاکری؛ کامبیز حیدرزاده؛ فرهاد غفاری

8.

شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعة کسب‌وکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی

صفحه 119-140
محمدرضا فلاح

9.

نقش محرّک‌های محیطی چندحسی در ارتقای تجربة درون‌فروشگاهی مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه

صفحه 141-162
سیدپویا قاضی میرسعید؛ محمدعلی عبدالوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب