میرزایی کشه, مژگان, قاضی زاده, مصطفی, ترکستانی, محمد صالح. (1398). مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(3), 79-98. doi: 10.22108/nmrj.2019.102195.1125
مژگان میرزایی کشه; مصطفی قاضی زاده; محمد صالح ترکستانی. "مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8, 3, 1398, 79-98. doi: 10.22108/nmrj.2019.102195.1125
میرزایی کشه, مژگان, قاضی زاده, مصطفی, ترکستانی, محمد صالح. (1398). 'مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 8(3), pp. 79-98. doi: 10.22108/nmrj.2019.102195.1125
میرزایی کشه, مژگان, قاضی زاده, مصطفی, ترکستانی, محمد صالح. مقایسة تطبیقی قدرت نام تجاری شرکت‌های خودروسازی بر اساس منطق چیرگی مشتری، از طریق نگاشت نقشة رابطة نام تجاری؛ مطالعه موردی: خودروسازان ایرانی، چینی و کره‌ای. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 8(3): 79-98. doi: 10.22108/nmrj.2019.102195.1125


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب