1.

شناسنامه


2.

بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م)

صفحه 1-17
فریدون الهیاری؛ مرتضی نورائی؛ احمد بوستانی

3.

بررسی نقش ارامنه در گمرک بوشهر در دورﮤ قاجار براساس اسناد این دوره (1210تا1332ق/1795تا1914م)

صفحه 19-37
بدرالسادات علی زاده مقدم؛ ظهراب هاشمی پور

4.

پژوهش تاریخی مولفه‌های گفتمان یهودی

صفحه 39-60
داود رنجبران

5.

کارگزاری امور خارجه در کردستان در آغاز سدﮤ بیستم میلادی/چهاردهم قمری

صفحه 61-78
عباس زارعی مهرورز

6.

بررسی نحوﮤ گسترش طب نوین در جاﻣﻌﮥ عصر قاجار براساس نظرﻳﮥ پخش

صفحه 79-97
ولی اله قهرمانی اصل؛ ناصر صدقی؛ میر اسد اله صالحی پناهی؛ شهرزاد ساسان پور

7.

ﺗﺄملی بر نقش سپهسالاران در تضعیف و سقوط حکومت سامانیان

صفحه 99-113
جعفر نوری

8.

تحلیل عملکرد دولت مرکزی و حاکمان محلی آذربایجان در رویارویی با شورش شیخ‌عبیدالله شمزینی (1297و1298ق/1880و1881م)

صفحه 115-133
اسدالله زاغیان؛ فیض الله بوشاسب گوشه؛ سهیلا ترابی فارسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب