1.

شناسنامه: سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی 14، پاییز 1395


2.

شناسایی علل مشکلات تأمین سرمایۀ درگردش در شرکت‌های کوچک و متوسط کشور

صفحه 1-16
روح الله نوری؛ سعید فتحی؛ لیلا یگانه

3.

ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری

صفحه 17-38
یونس بادآورنهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه

4.

تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 39-58
بهروز خدارحمی؛ حیدر فروغ نژاد؛ محمدجواد شریفی؛ علیرضا طالبی

5.

تأثیر سازوکارهای نظارتی وکنترلی بیرونی حاکمیت شرکتی بر هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 59-76
داریوش دموری؛ مینو ایزدی

6.

ریسک نقدینگی و تأثیر آن بر بازده مازاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 77-90
احمد احمدپور؛ فرشته مروی

7.

مدل‌سازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

صفحه 91-108
اعظم احمدیان

8.

بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه دارایی‌های وثیقه‌ای با تامین مالی و سرمایه‌گذاری

صفحه 109-124
عباس افلاطونی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب