1.

شماره17 متن زمستان 95


2.

تحلیل شخصیت رستم در هفت خان بر اساس دیدگاه های یونگ و فروید

صفحه 1-16
میرجلال الدین کزازی؛ مهدی رضا کمالی بانیانی

3.

بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخاب وزن، در قصاید فارسی پیش از مغول

صفحه 17-32
محمّد حسین کرمی؛ محمد مرادی

4.

بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

صفحه 33-50
امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

5.

تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت‌گنبد نظامی

صفحه 51-68
فزونه دوانی؛ محمد فشارکی؛ محبوبه خراسانی

6.

گوهر دریای راز (تحلیل ساختار روایی ‌و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)

صفحه 69-80
طاهره قهرمانی فرد؛ علی محمد پشتدار

7.

ایهام در تاریخ وصاف

صفحه 81-96
یحیی کاردگر

8.

کارکردهای روایی در شعر طاهره صفّارزاده بر اساس نظریّۀ روایت‌شناسی بارت

صفحه 97-112
علی ضیاءالدینی دشتخاکی؛ سیدجواد مرتضایی

9.

ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول

صفحه 113-130
سید کاظم موسوی؛ مریم بهزادنژاد؛ آرمینا سارکسیان

10.

بررسی سبک نثر «قوانین دستگیری»

صفحه 131-142
طاهره میرزائی؛ علی(پدرام) میرزائی؛ مرتضی چرمگی؛ محسن صادقی

11.

بررسی جنبه‌های نوگرایی در وزن شعر ابوالقاسم لاهوتی و منشأ آن

صفحه 143-156
نسرین علی اکبری؛ علی نظر نظری تاویرانی

12.

ارزش بلاغی قصر در قصاید سنایی غزنوی

صفحه 157-176
احمد بهمئی اصل؛ علی‌اصغر غفوری

13.

بود و نمودهای «معنی» و «مضمون» در سبک هندی

صفحه 177-190
مجاهد غلامی

14.

بررسی تحلیلی ساختار روایت در شعر «مسافر» بر اساس الگوی ریخت‌شناسی

صفحه 191-206
رضا قنبری عبدالملکی

15.

واکاوی ساختاری و زیباشناختی نفثه‌المصدور

صفحه 207-222
فرشته محجوب

16.

بررسی ارسال‌المثل و تمثیل در دیوان اشعار کلیم کاشانی

صفحه 223-234
محمد میر؛ مهدی جوان بخت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب