1.

رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش دیمتل مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو

صفحه 1-14
ناصر یزدانی؛ احمد سرداری؛ رضا امیدوار

2.

تاثیر راحتی استفاده از خدمات بر تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مجدد

صفحه 15-36
خدیجه عقیلی؛ زهره دهدشتی شاهرخ

3.

الویت بندی عوامل موثر در ارزیابی صادرکنندگان براساس شاخص انعطاف پذیری استراتژیک با استفاده از تکنیک تصمیم گیری FANP

صفحه 37-52
نسیم صیداحمدی؛ میثم شیرخدایی؛ محمدرضا طبیبی

4.

تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد خرید مشتریان: اعتماد و ریسک درک شده به عنوان متغیرهای تعدیل کننده

صفحه 53-72
سعید سعیدا اردکانی؛ ندا جهانبازی

5.

بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یادگیری سازمانی در شرکت گاز اصفهان

صفحه 73-86
هادی تیموری؛ علی شائمی؛ شیوا حمیدی پور؛ آذرنوش انصاری

6.

شناخت محتوای انواع قراردادهای روان‌شناختی در بستر بازاریابی رابطه ای و تعیین حاکمیت آن‌ها

صفحه 87-108
محمد لگزیان؛ آذر کفاش پور؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ سعید مرتضوی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر انصاف قیمتی ادراک شده و نتایج حاصل ازآن بر اساس نظریه اِسنادی

صفحه 109-126
محسن نظری؛ مهدی اشکانی

8.

ارزیابی ارزش‌های خرید اینترنتی حساسیت قیمتی و تنوع طلبی خریداران

صفحه 127-146
فاطمه محمدی؛ مهدی الحسینی المدرسی

9.

تاثیر شخصیت برند سیاسی بر مشارکت سیاسی

صفحه 147-162
حسین امینی کسبی؛ عباس نرگسیان

10.

بررسی اثر جنبه زیباشناختی بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید کالا با میانجی گری ترجیح بسته بندی

صفحه 163-184
مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی؛ ابوالقاسم ابراهیمی

11.

ارائه الگویی بهینه در جهت استقرار خدمات بانکداری الکترونیک با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان (مطالعه موردی بانک مسکن در شهر تهران)

صفحه 185-198
فرزاد کریمی

12.

تبیین و بررسی وضعیت وب سایتهای تجارت الکترونیک در شرکت ملی گاز ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری

صفحه 199-210
محمود یحیی زاده فر؛ قاسمعلی مایلی رستمی؛ حسنعلی آقاجانی

13.

مطالعه تاثیر تنوع طلبی و درگیری در قصد خرید بر نگرش مشتریان ( رضایت، وفاداری و تمایل مشتری به تغییر برند)

صفحه 211-224
آذرنوش انصاری؛ آذرنوش انصاری؛ نصیر کتابی؛ هادی تیموری؛ زینب صابر؛ هادی تیموری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب