1.

دوره چهاردهم، شماره دوم ، شهریور 1401‏

صفحه 1-108

2.

تأثیر کاربرد روی، فسفر و تلقیح با قارچ اندوفیت Serendipita indica بر رشد و عملکرد توت فرنگی در سیستم هواکشت

صفحه 1-20
محسن دیهیم؛ مهدی قبولی؛ زهرا موحدی؛ مجید رستمی

3.

کاربرد اسید سالیسیلیک و سیلیکون بر برخی شاخص‌های ‏فیزیولوژیکی و ریخت‌شناسی در دو اکوتیپ گیاه گل سازویی ‏‎(Scrophularia striata L.)‎‏ در شرایط تنش خشکی

صفحه 21-42
فریبا شوهانی؛ آرش فاضلی؛ سیاوش حسینی سرقین

4.

بهبود شاخص‌های جوانه‌زنی، ویژگی‌های رشدی و ‏بیوشیمیایی گیاهچه نیل تحت تنش شوری از طریق پرایمینگ ‏بذرها با سرکه چوب پسته

صفحه 43-64
سمیه بحرآسمانی؛ اعظم سیدی؛ شهناز فتحی؛ مهرانگیز جوکار

5.

ریزازدیادی گیاه ‏Haworthia limifolia‏ با استفاده از ‏تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی

صفحه 65-78
عباس سعیدی؛ صبا عظیمی

6.

مطالعۀ اثر باندهای مختلف پرتوهای ماورا‌بنفش ‏‎(UV)‎‏ بر ‏القای تنش اکسیداتیو و سازوکار‌های مقاومت به آن در ‏گیاهچۀ بادرنجبویه ‏‎(Melissa officinalis)‎

صفحه 79-90
مریم مظاهری تیرانی؛ محمد فلفلیان؛ سلیمان دیانی

7.

پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زعفران طی ‏برهم‌کنش ملاتونین و تنش خشکی

صفحه 91-108
پروانه همتی حسن گاویار؛ حمزه امیری؛ مارینو بی. آرنائو؛ سیف الله بهرامی کیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب