1.

شماره 42 بهار 1402


2.

رویکردهای نقد ادبی در مجلة سخن

صفحه 1-18
فائزه رحیمی؛ حسین قربانپور آرانی؛ علیرضا فولادی

3.

نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها

صفحه 19-48
رضا جمشیدی؛ قاسمی پور قدرت؛ اسد آبشیرینی

4.

ساختار روایی داستان سنگر و قمقمه‌های خالی نوشته بهرام صادقی

صفحه 49-64
سمیه الفت فصیح

5.

جستاری در گونه‌ها و کارکردهای استعارۀ هستی‌شناختی در دفتر اول مثنوی

صفحه 65-86
هومان شاکری؛ عبدالعلی اویسی کهخا؛ عباسعلی آهنگر

6.

«تحلیل نشانه معناشناختی استعارۀ مفهومی نور و فرّۀ ایزدی در اندیشۀ سهروردی»

صفحه 87-106
حسین ناجی صالح؛ بهجت السادات حجازی؛ ناصر محسنی نیا

7.

معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی مثنوی«شکرباغ» ناطق نیلی

صفحه 107-130
یوسف نیک روز؛ علی علی زاده بلدان؛ مهدی حسینی

8.

هفت‌قاپی، گونه‌ی ادبی نویافته و شکل‌های مختلف آن

صفحه 131-150
غلامرضا کافی؛ مجید رشیدی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب