1.

سال یازدهم، شماره سوم، شماره پیاپی 42، پاییز 1402


2.

رابطه رتبه اعتباری و بازده سهام با تاکید بر نقش احساسات سرمایه‌گذاران

صفحه 1-22
محمد مهدی باقری؛ روح اله صدیقی

3.

تحلیل اکتشافی دلایل واگرایی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینۀ سرمایۀ سهام: رویکرد فراتحلیلی

صفحه 23-46
فرزاد ناصح پور؛ مهدی ابزری؛ احسان کمالی

4.

چابکی زنجیره تأمین به‌عنوان یک دارایی راهبردی و تأثیر آن بر عملکرد مالی با نقش تعدیل‌گری نوع صنعت : یک مطالعه‌ی فراتحلیل

صفحه 47-68
الله یار بیگی فیروزی؛ محمد باشکوه؛ ناصر سیف اللهی؛ قاسم زارعی

5.

کاربرد سامانه‌های توصیه‌کننده در تکوین ربات‌های هوشمند مالی: رویکرد نگاشت دانش

صفحه 69-94
فاطمه زارعی؛ مرضیه نوراحمدی؛ حجت الله صادقی

6.

نقش راهبری شرکتی در رابطۀ بین اجتناب مالیاتی و تشکیل امپراتوری توسط مدیران

صفحه 95-112
محمد مصطفائی؛ جواد رضازاده؛ سحر سپاسی؛ محمد امری اسرمی

7.

رویکردی نوین در پیشبینی درماندگی مالی با به‌کارگیری اطلاعات مبتنی‌بر شبکۀ مالی و روش ترکیبی درخت تصمیم تقویت گرادیان

صفحه 113-140
عزت اله عباسیان؛ کاوه شهرکی؛ سعید فلاح پور؛ علی نمکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب