1.

سال سی و دوم، شماره پیاپی 82، تابستان 1400


2.

تأثیر نگرش و تقسیم کار جنسیتی روی فاصلۀ تولد اول تا دوم در شهر تهران

صفحه 1-28
حجیه بی بی رازقی نصرآباد؛ میمنت حسینی چاوشی؛ محمد جلال عباسی شوازی

3.

بررسی تأثیر معنویت در محیط کار بر هویت ‌‌سازمانی با نقش میانجی سلامت ‌سازمانی و رفتار انحرافی

صفحه 29-48
هادی تیموری؛ علی صفری؛ افشین جهانبازی گوجانی؛ زهرا بابااحمدی میلانی

4.

مصرف فضا و بازتعریف زنانگی؛ مطالعۀ تجربۀ کافه‌‌نشینی زنان در شیراز

صفحه 49-70
اسفندیار غفاری نسب؛ رعنا محمدتقی نژاد اصفهانی

5.

دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده‌های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018

صفحه 71-90
حسین احمدی؛ رضا همتی

6.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی و شیوههای جلب مشارکت اعضا (مطالعۀ سازمان‌های مردم‌نهاد محیطزیستی تهران با رهیافت نظریۀ بنیادی)

صفحه 91-128
پروانه شاطری؛ صادق صالحی؛ رضا علی محسنی؛ منصور شریفی

7.

جدایی‌‌گزینی فضایی یا جدایی‌گزینی اجتماعی؟ بررسی مقایسه‌ای الگوهای ازدواج زنان مناطق بالا و پایین شهر همدان

صفحه 129-150
اسماعیل بلالی؛ خدیجه مخدومی

8.

عملکرد کودکان در فعالیت‌های مشارکتی محیط‌زیستی؛ موردکاوی محلۀ سنبلستان اصفهان

صفحه 151-173
مهری شاه زیدی؛ خدیجه سفیری؛ حسین ایمانی جاجرمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب